M’afecta el RGPD?

El RGPD és l’acrònim del Reglament General de protecció de dades de la Unió Europea i és una normativa molt estricta que afecta a tots o gairebé tots els professionals i particulars que exerceixin una activitat en aquesta regió.

2 gener, 2022

En la primera línia de la publicació del reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 es detalla:

…relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

És a dir, afecta a les persones físiques o jurídiques, autoritats públiques, serveis o organismes que tracten dades personals i no afecta a les persones individuals en activitats personals o domèstiques tenint en compte que les dades d’empreses no són dades personals i que les persones individuals en les seves activitats personals o domèstiques no actuen amb transaccions comercials, en aquest cas estarien afectats pel reglament.

Si tens un negoci, ets autònom, pime, tens qualsevol activitat comercial, associació, club esportiu, comunitat de veïns, escola, ampa, agent comercial, bróker, advocat, gestoria, dissenyador gràfic, centre de bellesa, centre terapèutic, centre sanitari… totes aquestes activitats estan afectades pel RGPD.

Si utilitzes una web, e-commerce, app, xarxa social, també aquestes afectat pel RGPD, hauràs d’emplenar una sèrie de requisits obligatoris definits en el propi reglament, com la informació dels avisos legals, detall de la recollida de consentiments en cada formulari, detallar la política de privacitat, indicar les condicions generals de contractació, permetre la selecció de les cookies, informar sobre la propietat de cada cookie recollida, la seva finalitat i el termini de durada de cadascuna d’elles, al mateix temps que hauràs de detallar el tipus de cookie, si és tècnica i funcional, analítica, publicitària i si utilitzes cookies de tercers al mateix temps que hauràs de facilitar la manera de desfer-se de totes elles (retirar el consentiment), per a cada tipus de navegador emprat.