Adaptació RGPD.

Oferim una solució completa i detallada per a cada activitat empresarial, adaptem el seu negoci al Reglament RGPD. Gestió àgil i senzilla en un entorn 100% digital. Adaptació per a Autònoms, Pimes i entitats.

Autenticitat

Contractes a la vista, gestió de tota la teva organització i certificat de compliment RGPD.

Servei

Documentació 100% digital. Ens ocupem de totes les actualitzacions.

Confiança

Especialitzats i compromesos amb la correcta aplicació de la normativa.

Adaptació RGPD

desde

129€

Recollida de dades automatitzada

l

Contractes digitals personalitzats amb persones i empreses

Accés al Cloud 24 hores / 365 dies

Actualització permanent a la normativa

Estarem en contacte breument!

Adaptació RGPD – Dades bàsiques

Les dades bàsiques són els comunament emprats per a la majoria de les empreses, es tracta d’empreses que no estan afectades per les categories especials de dades personals com ara els que puguin revelar l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques o l’afiliació sindical i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o les orientacions sexuals d’una persona física tal com defineix l’article 9 del RGPD.

Imports i preus per a l’adaptació RGPD

Adaptación

Manteniment

Autònom

129€

90€

Pime (Fins a 10 empleats)

164€

110€

Pime (Fins a 25 empleats)

270€

130€

Pime (Fins a 50 empleats)

490€

270€

Empreses, corporacions, grups d’empreses

consultar

consultar

Serveis inclosos

 • Adaptació del reglament de manera conjunta amb el client
 • Recollida de dades de les empreses i els treballadors en format Excel automatitzat (enviem plantilla prèvia)
 • Comprovació i introducció de dades en l’aplicació gestionada per RGPDCONSULTING
 • Auditoria dels sistemes de seguretat implantats complint la normativa GDPR-LOPDGDD
 • Estructuració tècnic-organitzativa de l’empresa per departaments i seccions
 • Elaboració del Registre d’activitats i documentació relacionada
 • Adopció de les mesures de seguretat necessàries per a complir amb la normativa
 • Implantació del deure d’informació i exercici dels drets dels interessats en l’empresa i en la web
 • Elaboració de contractes de confidencialitat personalitzats amb personal i empreses
 • Activació dels registres d’incidències i peticions de drets dels interessats
 • Certificat de compliment de la normativa RGPD
 • Formació al personal de l’empresa en protecció de dades (cursos en línia personalitzats)
 • Formació al responsable en la gestió de la documentació generada
 • Assessorament – manteniment Gratuït durant el 1r any de contracte

Serveis no inclosos

 • Clàusules legals de la botiga virtual E-commerce (LOCM) (+ 95 €)
 • Clàusules legals app
 • Delegat de Protecció de Dades (DPO) (consultar preu segons intervenció)
 • Avaluació d’impacte (DPIA) (consultar preu segons risc i complexitat)
 • Desplaçament “al domicili del client” (+ 0,76 €/Km fins a destí)
 • Impostos (IVA)

Assessorament – manteniment Gratuït durant el 1r any de contracte

 • Accés a l’aplicació informàtica en línia RGPDCONSULTING
 • Actualització en línia del Document de Seguretat i documentació relacionada
 • Accés a plantilles per a la confecció de contractes, clàusules, etc. d’obligat compliment
 • Revisió dels canvis interns tècnic – organitzatius i gestió de registres
 • Creació, modificació i actualització de fitxers de dades personals
 • Resolució dels requeriments dels drets dels interessats
 • Actualització de l’organització als canvis de normativa en protecció de dades
 • Suport legal per a resoldre qualsevol dubte i incidència relativa al compliment de la legislació en matèria de protecció de dades personals

Adaptació RGPD dades de categories especials

Les categories especials de dades personals, són les que per la seva tipologia, estructuració i utilització, poden revelar l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques o l’afiliació sindical i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o les orientacions sexuals d’una persona física tal com defineix l’article 9 del RGPD.

Imports i preus per a RGPD categories especials

Adaptació

Manteniment

Autònom

160€

110€

Pime (Fins a 10 empleats)

200€

130€

Pime (Fins a 25 empleats)

330€

165€

Pime (Fins a 50 empleats)

660€

330€

Empreses, corporacions, grups d’empreses

consultar

consultar

Serveis inclosos

 • Adaptació del reglament de manera conjunta amb el client
 • Recollida de dades de les empreses i els treballadors en format Excel automatitzat (enviem plantilla prèvia)
 • Comprovació i introducció de dades en l’aplicació gestionada per RGPDCONSULTING
 • Auditoria dels sistemes de seguretat implantats complint la normativa GDPR-LOPDGDD
 • Estructuració tècnic-organitzativa de l’empresa per departaments i seccions
 • Elaboració del Registre d’activitats i documentació relacionada
 • Adopció de les mesures de seguretat necessàries per a complir amb la normativa
 • Implantació del deure d’informació i exercici dels drets dels interessats en l’empresa i en la web
 • Elaboració de contractes de confidencialitat personalitzats amb personal i empreses
 • Activació dels registres d’incidències i peticions de drets dels interessats
 • Certificat de compliment de la normativa RGPD
 • Formació al personal de l’empresa en protecció de dades (cursos en línia personalitzats)
 • Formació al responsable en la gestió de la documentació generada
 • Assessorament – manteniment Gratuït durant el 1r any de contracte

Serveis no inclosos

 • Clàusules legals de la botiga virtual E-commerce (LOCM) (+ 95 €)
 • Clàusules legals app
 • Delegat de Protecció de Dades (DPO) (consultar preu segons intervenció)
 • Avaluació d’impacte (DPIA) (consultar preu segons risc i complexitat)
 • Desplaçament “al domicili del client” (+ 0,76 €/Km fins a destí)
 • Impostos (IVA)

Manteniment RGPD dades de categories especials

 • Accés a l’aplicació informàtica en línia RGPDCONSULTING
 • Actualització en línia del Document de Seguretat i documentació relacionada
 • Accés a plantilles per a la confecció de contractes, clàusules, etc. d’obligat compliment
 • Revisió dels canvis interns tècnic – organitzatius i gestió de registres
 • Creació, modificació i actualització de fitxers de dades personals
 • Resolució dels requeriments dels drets dels interessats
 • Actualització de l’organització als canvis de normativa en protecció de dades
 • Suport legal per a resoldre qualsevol dubte i incidència relativa al compliment de la legislació en matèria de protecció de dades personals

Auditoria de protecció de dades personals

Aquest servei d’auditoria de protecció de dades personals, és aplicable per a tot tipus d’empreses i activitats, la nostra exhaustiva anàlisi sobre el projecte, reflecteix la realitat de l’aplicació del reglament en la teva empresa obtenint informes detallats de la situació actual, millores a implementar i la constatació de situacions compromeses que poguessin sobrevenir en sancions d’elevat cost.

Imports i preus per a auditoria

Adaptació

Manteniment

Autònom

219€

165€

Pime (Fins a 10 empleats)

270€

240€

Pime (Fins a 25 empleats)

330€

270€

Pime (Fins a 50 empleats)

440€

330€

Empreses, corporacions, grups d’empreses

consultar

consultar

Serveis inclosos

 • Adaptació del reglament de manera conjunta amb el client
 • Revisió exhaustiva dels conceptes referents al compliment de la normativa vigent
 • Detecció de deficiències (lleus/greus), advertiments segons la seva transcendència i risc de sancions
 • Informe amb el resultat de tots els conceptes auditats
 • Anàlisi dels conceptes a revisar i corregir, detall de les mesures correctores a aplicar
 • Transferències internacionals de dades (+ 105 €)
 • Tractament de dades de Titularitat pública (+ 170 €)

Serveis no inclosos

 • Clàusules legals de la botiga virtual E-commerce (LOCM) (+ 95 €)
 • Clàusules legals app
 • Desplaçament “en el seu domicili” (+ 0,760 €/Km fins a destí)
 • Impostos (IVA)

Solucions per a cada activitat empresarial.

Confia en els nostres serveis, els nostres clients ens avalen.