Empremta digital i privacitat digital.

Apartat exclusiu dedicat a l’entorn de privacitat digital, anàlisi de reputació i control de la presència en les xarxes socials des d’un punt de vista de particulars, professionals i directius d’empreses.

Cada persona física pot exercir els seus drets de limitació i supressió en tota mena de registres, publicacions, enregistraments de veu, imatges…

Gestió de consentiments

Dret de supressió “a l’oblit”

Autenticitat

Seleccioni els consentiments que desitgi, elimini la resta.

Informe

Escaneig de tota l’empremta digital escrita i també imatges.

Empremta digital – Privacitat digital

Informe empremta digital per només 25€

Conegui la seva reputació digital, sol·liciti un informe.

Gestioni tota la informació digital disponible.

Exerceixi els seus drets

Estarem en contacte breument!

Descripció del servei

L’empremta digital és sense lloc a dubte un dels temes de major preocupació per als usuaris, ja que afecta directament la seva reputació i privacitat.

Cada interacció per part nostra en alguna xarxa social, publicacions en premsa, anotacions en blogs, comentaris en fòrums, imatges afegides per nosaltres mateixos o bé imatges publicades per uns altres, van deixant un rastre digital que constitueixen el que denominem empremta digital, sovint desconeixem o bé ja no recordem les nostres aportacions a una infinitat de mitjans des de temps molt anteriors als actuals.

D’altra banda, contínuament facilitem consentiments a tota mena de mitjans i empreses que ens ho sol·liciten com a requeriment imprescindible ( tant de manera escrita, enregistraments de veu, imatges, enregistraments biomètrics com també en format digital ) per a realitzar una compra, gestionar una documentació, contractar un servei, realitzar una operació en una entitat financera… En tots i cadascun d’ells podem llegir un text similar a “aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD)” com també se l’informa dels drets que assisteixen a l’interessat:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament
  • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

L’exercici d’aquests drets no és una tasca simple, sovint no sabem com procedir, on dirigir-nos ni que documentació hem d’aportar.

D’altra banda, la casuística habitual amb la qual ens trobem per exemple en contractar un servei on ens suggereixen que signem un consentiment (Per a l’obligat compliment de la llei de protecció de dades personals) en el qual ens indiquen entre altres coses, que acceptem l’enviament de publicitat generada per aquesta empresa i per les empreses relacionades…

Aquesta opció té molt a desitjar, si el que estem contractant és un servei amb una entitat financera, tal vegada no desitgem en el futur que empreses d’altres sectors (assegurances de sanitat, companyies d’alarmes, agències de viatges…) que si bé poden estar relacionades amb l’empresa a la qual hem facilitat el consentiment, aquestes ja no siguin del nostre interès i desitgem retirar-lo, rectificar-lo o bé suprimir-lo, en qualsevol dels seus formats possibles, escrit, enregistraments de veu, imatges.

Dret a l’Oblit digital

Què diuen els cercadors sobre tu?, En quins textos apareixes en les xarxes socials?, En quines imatges apareixes en internet?.

El dret al fet que aparegui aquest tipus d’informació en els mitjans digitals es denomina Dret a l’oblit i està contemplat en el reglament de protecció de dades personals RGPD.

El dret a eliminar dades personals facilita a l’interessat la possibilitat de requerir que les seves dades personals siguin esborrats, que cap Link apunti cap a ells i que no deixin cap mena de rastre, per tant que no siguin accessibles en la xarxa.

En general, en el cas que considerem que aquest tipus de dades personals atempten a la nostra reputació, dret a la intimitat, dret a l’honor, dret a la intimitat o bé a la pròpia imatge, podem sol·licitar el nostre dret a l’oblit, també quan es tracti d’informació obsoleta i no tingui lloc mantenir l’accés a aquesta mena d’informació.

Un cas determinant és el motivat per una defunció i la família decideix eliminar la seva empremta digital.

Tal com recull Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Article 3. Dades de les persones mortes.

1. Les persones vinculades al mort per raons familiars o de fet, així com els seus hereus podran dirigir-se al responsable o encarregat del tractament a fi de sol·licitar l’accés a les dades personals d’aquella i, en el seu cas, la seva rectificació o supressió.

Com a excepció, les persones a les quals es refereix el paràgraf anterior no podran accedir a les dades del causant, ni sol·licitar la seva rectificació o supressió, quan la persona morta l’hagués prohibit expressament

2. Les persones o institucions a les quals el mort hagués designat expressament per a això podran també sol·licitar, conformement a les instruccions rebudes, l’accés a les dades personals d’aquest i, en el seu cas la seva rectificació o supressió.

3. En cas de defunció de menors, aquestes facultats podran exercir-se també pels seus representants legals
En cas de defunció de persones amb discapacitat, aquestes facultats també podran exercir-se, a més de per els qui assenyala el paràgraf anterior, pels qui haguessin estat designats per a l’exercici de funcions de suport, si tals facultats s’entenguessin compreses en les mesures de suport prestades pel designat…

Sol·liciti un informe

Escaneig de tota l’empremta digital escrita i també imatges

Preus del servei

Servei Preu
Sol·licitud d’informe de l’empremta digital 25€
Exercici dels seus drets al responsable de tractament 199€
Manteniment constant de l’empremta digital, informes periòdics. Consultar

Serveis no inclosos

  • Desplaçament “en el seu domicili” (+ 0,760 €/Km fins a destí)
  • Impostos (IVA)

Solucions per a cada activitat empresarial.

Confia en els nostres serveis, els nostres clients ens avalen.