Diferències significatives entre LOPD i RGPD

És molt convenient per a la seva empresa conèixer les principals diferències entre LOPD i RGPD, així com els detalls i implementacions sobre el marc regulador en protecció de dades.

15 octubre, 2021

Què simbolitza l’expressió LOPD?

La derogada legislació espanyola de Protecció de Dades, Llei 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) és la Llei que transposa la derogada Directiva 95/46 / CE del Parlament Europeu i del Consell de 24 d’octubre de 1995 sobre la protecció de les persones al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Què simbolitza l’expressió RGPD?

El 25 de maig de 2016 va entrar en vigor el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Aquest nou Reglament és aplicable a partir del 25 de maig de 2018.
A diferència del que va succeir amb la Directiva 95/46 / CE, el RGPD és directament aplicable i, per tant, no necessita cap llei nacional per a implementar-ho.
Com a resultat, a partir del 25 de maig de 2018, el RGPD s’aplica a totes les empreses que operen a la Unió Europea, substituint a la LOPD.

LOPD versus RGPD

Si bé molts dels conceptes i principis de la LOPD són similars a la norma actual, El RGPD introdueix nous elements, que impliquen noves obligacions per a les empreses i organitzacions de la UE.

L’incompliment dels nous estàndards pot comportar a importants sancions de fins al 4% de la facturació global anual o 20 milions d’euros per l’incompliment de les obligacions establertes.

El reglament estableix diverses obligacions per a les empreses al mateix temps que atorga drets als interessats:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament
  • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.